Szkolenia energetyczne

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego, po którym wydane zostaną świadectwa kwalifikacji uprawniające do eksploatacji lub/i dozoru w urządzeń w wybranej grupie energetycznej. W/w świadectwo kwalifikacji posiada swoją ważność przez 5 lat od daty wydania.
Szkolenia energetyczne prowadzimy w trzech grupach: elektrycznej, cieplnej i gazowej i zakończone są egzaminem.


Grupa 1 - Elektryczne

Szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń ,instalacji i sieci energetycznych grupy G1

Grupa 2 - Cieplne

Szkolenie przygotowyjące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grupy G2

Grupa 3 - Gazowe

Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych grupy G3

« Powrót

Realizacja: lucanet.pl